Какво показва дължимата сума?


Това е сумата, която кредитополучателите ти дължат към момента. Тя включва...

Как мога бързо да проверявам дали има нови кредити за инвестиране?


Пазарът е подреден по дати на публикуване на кредитите, най-новите са...

Защо има ограничение на сумата, която мога да инвестирам в един кредит?


Заложихме лимит на инвестиция по кредит, за да осигурим...

Каква е разликата между основен и вторичен пазар?


Основният пазар е мястото, от където трябва да започнеш да инвестираш...

Какво представлява KIP?


KIP е показател, който може да те ориентира каква е справедливата цена...

Какво представлява рисковият сегмент?


На всеки кредитополучател правим задълбочена оценка на кредитоспособността...

Как се определя лихвеният процент на кредитополучателя?


Използваме риск-базирано ценообразуване. Кредитополучателите от сегмент А...

Как изчисляваме годишната възвръщаемост?


Изчисляваме годишна норма на възвръщаемост на инвестицията...

Каква е очакваната доходност от кредит?


Ако инвестираш в 100 кредита от един и същи рисков сегмент, ще получиш...

Някои от кредитите ми са в просрочие. Какво трябва да направя?


Нормално е да имаш просрочие по някой от кредитите си. Разбира се, това...

Дължа ли такси, ако искам да продам кредитите си обратно през платформата?


Не, не начисляваме никакви такси при продажба в платформата.

Ако искам да получа парите си по-рано, какво трябва да направя?


Можеш да продадеш целия си портфейл или част от него. За да получиш парите...

Защо сумата на лихвите в „Движения“ не съвпада с тази, показана в „Резултати“?


Разликата между двете лихви е, че тази в „Движения“ е получената лихва, а тази в „Резултатите“ е спечелената лихва.

Как възвръщаемостта варира в зависимост от нивото на диверсификация?


Инвестирането на малки суми в колкото се може повече кредити е златното правило при P2P инвестирането. По този начин се намалява колебанието на възвръщаемостта.