Как Klear управлява кредитния риск?

1. Подходящ продукт

Нашият кредит е създаден за най-надеждния сегмент от кредитополучатели.

Лихвата започва от 3.9%, а средната цена (ГПР) е по-ниска от средната на банките с 15-20%.

Всичко се случва онлайн. Договорът се подписва по електронен път, а средствата се отпускат веднага.

Изключително опростен - Klear има една такса, само при отпускане. Без застраховка, без поръчители, без превод на заплата, без такса при предсрочно погасяване. Без изненади.

2. Филтриране на кредитоискателите

Изгодните ни условия предизвикват голям интерес и получаваме запитвания за кредит от много хора с различен рисков профил.

Klear финансира само най-кредитоспособните - с постоянни доказуеми доходи, ниско ниво на задлъжнялост и изрядна кредитна история.

В края на деня, одобряваме едва 10% от исканията за кредит.

3. Проверка на информацията

Чрез формата за кандидатстване събираме необходимото ни количество информация за оценка на кредита и кредитоискателя.

Преди да престъпим към анализ, допълваме и проверяваме данните чрез справки в НОИ, ЦКР, много други публично достъпни регистри и дори в социалните медии.

Проверяваме както кредитоискателя, така и семейния му партньор (ако има такъв). Ако не сме убедени във верността на данните, предпочитаме да откажем кредита.

4. Кредитен скоринг

Нашата сила е в опита и знанията, които имаме в потребителското кредитиране.

Използваме собствени скоринг модели, които оценяват вероятността кредитът да не бъде изплатен според договорения план, както и алгоритми, които идентифицират различните типове риск, опити за измама и свързани лица.

5. Цена според риска

След като изчислим риска, добавяме към него премията за доходност на инвеститорите и таксата на Klear. Така определяме цената на кредита.

Ако цената на кредита е над едно разумно според нас ниво, не финансираме кредитополучателя.

6. Анализ на бюджета и проекта

Използваме статистика и различни методи, за да се доближим максимално до реалните разходи на домакинството и подлагаме бюджета на различни тестове, за да намерим слабите му страни.

В Klear отделяме значително време и внимание, за да се запознаем в детайли с предназначението на средствата.

7. Напомняне за предстоящо плащане

Преди да настъпи първата падежна дата, се уверяваме, че кредитополучателят знае кога и как да плаща вноските си.

Продължаваме да правим напомняния, съобразени с обстоятелствата, преди всяка падежна дата.

8. Мотивиране за плащане навреме

В комуникацията ни с кредитополучателите обръщаме особено внимание на това как плащането навреме или със закъснение се отразява на самите тях, на инвеститорите и на платформата като цяло.

Закъсненията се декларират в ЦКР на БНБ.

Klear прилага различен тон и действия според отношението и ангажираността на кредитополучателя към решаването на проблема.

9. Справяне с временни затруднения

При пропуснато плащане, незабавно се свързваме с кредитополучателя, за да установим проблема и да му помогнем да възстанови редовността на плащанията.

Разработили сме всички необходими инструменти, с които да адаптираме погасителния план на кредитополучателя при нужда.

10. Продажба на лошите кредити

В кредитирането винаги има вероятност кредитополучател да изпадне в ситуация, в която да не може да изплати изцяло задълженията.

Ако просрочието по кредита надхвърли 120 дни, Klear пристъпва към продажба на кредита. Продаваме дълга на търг на външни агенции за събиране, а сумата от продажбата разпределяме по сметките на съответните инвеститори.

Ние също поемаме риск.

Klear финансира кредитите със собствени средства и чак след това ги публикува за изкупуване от инвеститори. Това означава, че ние също притежаваме части от тях, получаваме лихва и носим риск като всеки инвеститор.