Защо има ограничение на сумата, която мога да инвестирам в един кредит?

Заложихме лимит на инвестицията в кредит, за да избегнем опасно ниски нива на диверсификация. Това означава, че не можеш да инвестираш в един кредит повече от 2% от баланса по сметката си в Klear. Например, ако преведеш 4 000 лв. максималната сума за инвестиране в един кредит ще бъде 80 лв. Въпреки това, не е разумно да инвестираш максималната сума в кредит, а да разпределиш инвестицията си в поне 150 кредита.

Заложихме ограничение и спрямо дела на заем. Не можеш да купиш повече от 10% от един заем. Създадохме това правило, за да се гарантира поне минимално ниво на раздробяване на кредитите между инвеститорите.

Имаме ограничение и в минималната сума за трансакция - 2 лв.