Влез
потребителски кредит
Защо има ограничение на сумата, която мога да инвестирам в един кредит?

Заложихме лимит на инвестиция по кредит, за да осигурим разумно ниво на диверсификация. Това означава, че не можеш да инвестираш в един кредит повече от 2% от баланса по сметката си в Klear.
Ако преведеш 4 000 лв., например, максималната концентрация ще бъде 80 лв.

Заложихме ограничение и спрямо дела на заем. Не можеш да купиш повече от 10% от един заем. Създадохме това правило, за да се гарантира минимално ниво на раздробяване на кредитите между инвеститорите.

Имаме ограничение и в минималната сума за трансакция - 2 лв.