Как работи споделеното финансиране

С Klear ти си част от общност, която създава един по-справедлив и отговорен финансов свят. Ето как точно става това.

Отпускане на потребителски кредити

Klear финансира надеждни кредитоискатели на цени често по-ниски от тези на банките.

Получаване на оферта и договор за онлайн кредит

Кредитоискателят попълва кратка онлайн форма, а Klear изготвя индивидуална оферта с конкретните параметри на кредита.

След като допълни останалата част от необходимите данни и прикачи документи, кредитоискателят подписва договор за кредит чрез SMS авторизация.

Анализ на бюджета и проекта

Klear преглежда получените данни и ги допълва с данни от НОИ и ЦКР и дори социалните медии.

Удостоверяването на самоличността става във видео разговор.

За да осигури на инвеститорите кредити с нисък риск, Klear финансира само лица с редовни доказуеми доходи, ниско ниво на задължнялост и изрядна кредитна история.

Получаване на парите

Klear финансира одобрените кредити със собствени средства като превежда парите по банков път. Така кредитополучателят не чака.

С превода на парите, Klear удържа единствената такса. Тя зависи от размера на кредита и риска.

Инвестиране в кредити

Klear предлага на инвеститорите нов клас активи, който има стабилна доходност и нисък риск - потребителски кредити на надеждни кредитополучатели.​

създаване на инвеститорски профил

Всеки може да инвестира с Klear, като се регистрира и захрани сметката си със 100 или повече лева.

Инвеститорът купува части от кредити и така получава права върху съответна част от договорените плащания.

Когато инвеститорът купува малки части от много на брой кредити, намалява влиянието на лошите кредити и доближава доходността до очакваните нива.

получаване на средства и реивестиране

Кредитополучателят прави месечните си вноски, а сумата се разпределя по сметките на инвеститорите, купили части от неговия кредит.

Инвеститорът получава постоянен поток от средства, включително лихви. Той може да реинвестира наличните средства или да ги изтегли.

събиране на кредити в просрочие

Този риск е предвиден и е част от модела на Klear. Лихвата по кредитите е изчислена така, че да покрие очакваните загуби и да осигури добра доходност.

Klear се грижи да следи и събира пропуснатите плащания. Необслужваните кредити се продават на търг на външни агенции за събиране, а сумата от продажбата се разпределя на инвеститорите.


Имаш въпрос? Свържи се с нас.

Понеделник до Петък

09:00 до 18:00

0700 20 071

На цената на един градски разговор

hello@klearlending.com