Какво представлява рисковият сегмент?

На всеки кредитополучател правим задълбочена оценка на кредитоспособността на база цялата информация, с която разполагаме за него.

Според вероятността да не изплаща кредита си, кредитополучателят бива разпределен в рисков сегмент. Възможните стойности са: S, A, B, C и D, като S означава най-нисък риск.