Какво представлява рисковият сегмент?

На всеки кредитополучател правим задълбочена оценка на кредитоспособността на база цялата информация, с която разполагаме за него.

Според вероятността да не изплаща кредита си, кредитополучателят се разпределя в рисков сегмент от A до D, като A означава най-нисък риск.