Някои от кредитите ми са в просрочие. Какво трябва да направя?

Нормално е да имаш просрочие по някой от кредитите си. Разбира се, това трябва да се отнася само за много малка част от тях.

Определяме лихвения процент на кредитополучателите по такъв начин, че, ако портфейлът ти е добре диверсифициран, дори след покриване на кредитния риск, да получиш очакваната доходност.

 

Така че не е необходимо да правиш нищо. Някои кредити ще започнат да се погасяват редовно, благодарение на действията за събиране, но други няма да бъдат погасени изобщо. В края на краищата, това ще повлияе негативно на възвръщаемостта ти, но се надяваме да бъде в очакваните нива.

 

Но можеш и да продадеш тези кредити. Възможно е, ако направиш отстъпка от цената - в противен случай никой не би ги купил. Трудното е да определиш каква е справедливата отстъпка. Не трябва да е много малка, защото може да няма интерес. Но не е добре да бъде и прекалено висока, защото можеш да загубиш повече пари сравнено с алтернативата да запазиш портфейла си и да изчакаш кредитите да се върнат към редовно изплащане.

 

За да те ориентираме, изчисляваме индикативен показател KIP, но сам решаваш дали да се съобразиш с него. Затова препоръчваме хората, които все още нямат достатъчно опит в p2p инвестирането, да не купуват или продават кредити на вторичния пазар.