Статистика

Последно обновено на 24.09.2021

18 950 854 лв.

Финансирана сума

1952

Финансирани кредити

1560

Активни инвеститори

9 708 лв.

Среден размер на кредита

Средна цена на нашите кредити

Това е средно претеглената цена на всички финансирани кредити. Използваме за тегло размера на финансираната сума по всеки кредит.

Годишен лихвен процент
6.9%
Мин. 3.5% Макс. 14.4%
Годишен процент на разходите
8.6%
Мин. 3.6% Макс. 17.0%
Годишен процент на разходите - Klear спрямо Банки
Банки
Годишен процент на разходите (ГПР)
 • Източник: статистика на БНБ
 • Продукция на потребителски кредити на Klear
Нашият кредитополучател
Средна възраст 36
Жени
Мъже
Висше образование 67%
Университет
Средно образование
Професионална гимназия
Колеж
Основно
Начално
Собствено жилище 54%
Собствено
На родители
Под наем
Собствено, но с ипотека
Друго
Трудов договор 82%
Трудов договор
Договор за управление
Свободна практика
Eдноличен търговец
Майчинство
Друго
Граждански договор
Без договор
Студент
Сезонен работник
Пенсионер
Над 3г. на настоящата работа 47%
Над 5 години
1 - 3 години
1 година
3 - 4 години
Среден доход 2 404 Включва официален и неофициален признат от Klear доход.
Семеен / С партньор 48%
Необвързан/а
Семеен/а
Съжителство без брак
Разведен/а
Вдовец/а
Среден доход на домакинството 3 021 Включва официален и неофициален признат от Klear доход на клиента и семейния му партньор.
Одобрен със закъснения по кредити 0%
Без просрочия по кредит
Без кредитна история
Най-често финансираните цели
Комбинация
Ремонт на жилище
Обединяване/Рефинансиране на кредити
Покупка на кола
Погасяване на главницата В лева

Графиката представя оставащата главница по всички активни кредити във времето според настоящите погасителни планове.

Източник на финансиране на кредитния портфейл В лева

Инвеститорите придобиват части от портфейла. Останалoто е собственост на Klear и е финансирано със собствен капитал или заемни средства.

 • Klear собствен капитал
 • Заемни средства *
 • Придобито от инвеститори

* Заемните средства са предоставени от заематели, които отдават парите си директно на Klear за отпускане на потребителски кредити.

Финансирана сума по сегмент
 • S

  Доходност 4.2%

  Лихва 4.7% - Загуба 0.5%

 • A

  Доходност 4.7%

  Лихва 5.9% - Загуба 1.2%

 • B

  Доходност 5.7%

  Лихва 8.0% - Загуба 2.3%

 • C

  Доходност 6.7%

  Лихва 10.8% - Загуба 4.1%

 • D

  Доходност 7.7%

  Лихва 14.0% - Загуба 6.3%

Закъснения по кредитите в портфейла
 • Без закъснение 93.6%
 • 1 вноска < 10 дни 2.1%
 • 1 вноска ≥ 10 дни 2.0%
 • 2 вноски 0.6%
 • 3 вноски 0.4%
 • 4+ вноски 1.3%
Изплатена лихва спрямо загуби с натрупване до 31.08.2021 В лева
 • Изплатена лихва
 • Загуби
Портфейл от потребителски кредити Експорт в Excel формат на детайлна информация за всички отпуснати от Klear потребителски кредити.