Статистика

Актуални данни. Обновени на 14.06.2024. За пълна прозрачност.

42 208 762 лв.

Финансирана сума

3632

Финансирани кредити

1966

Активни инвеститори

11 621 лв.

Среден размер на кредита

Среден лихвен процент на нашите кредити

Това е средно претегленият лихвен процент на потребителските кредити, финансирани в последните 12 месеца. Използваме за тегло размера на финансираната сума по всеки кредит.
Годишен лихвен процент
8.4%
Мин. 3.9% Макс. 15.7%

Среден годишен процент на разходите за последните 12 месеца

 • Продукция на потребителски кредити на Klear
 • Източник: статистика на БНБ

Нашият кредитополучател

Средна възраст 37
Жени
Мъже
Висше образование 65%
Университет
Средно образование
Професионална гимназия
Колеж
Основно
Начално
Собствено жилище 56%
Собствено
На родители
Под наем
Собствено, но с ипотека
Друго
Трудов договор 81%
Трудов договор
Договор за управление
Свободна практика
Eдноличен търговец
Майчинство
Друго
Граждански договор
Без договор
Студент
Пенсионер по болест
Сезонен работник
Пенсионер
Над 3г. на настоящата работа 50%
Над 5 години
1 - 3 години
1 година
3 - 4 години
Среден доход 2 917 Включва официален и неофициален признат от Klear доход.
Семеен / С партньор 49%
Необвързан/а
Семеен/а
Съжителство без брак
Разведен/а
Вдовец/а
Среден доход на домакинството 3 642 Включва официален и неофициален признат от Klear доход на клиента и семейния му партньор.
Одобрен със закъснения по кредити 0%
Без просрочия по кредит
Без кредитна история

Най-често финансираните цели

Ремонт на жилище
26%
Обединяване/Рефинансиране на кредити
19%
Покупка на кола
16%

Финансирана сума по сегмент

 • S

  Доходност 4.0%

  Лихва 4.7% - Загуба 0.7%

 • A

  Доходност 4.7%

  Лихва 5.9% - Загуба 1.2%

 • B

  Доходност 5.7%

  Лихва 8.0% - Загуба 2.3%

 • C

  Доходност 6.7%

  Лихва 10.8% - Загуба 4.1%

 • D

  Доходност 7.7%

  Лихва 14.0% - Загуба 6.3%

Закъснения по кредитите в портфейла

 • Без закъснение 93.6%
 • 1 вноска < 10 дни 2.5%
 • 1 вноска ≥ 10 дни 1.0%
 • 2 вноски 1.4%
 • 3 вноски 0.6%
 • 4+ вноски 0.9%

Погасяване на главницата

В лева
Графиката представя оставащата главница по всички активни кредити във времето според настоящите погасителни планове.

Ликвидност

При обявяване на всички кредити от едно инвеститорско портфолио за продажба 92% от тях биват продадени в рамките на 5 дни*.

*Примерът е базиран на статистически данни от началото на платформата до днес.

Източник на финансиране на кредитния портфейл

В лева
Инвеститорите придобиват части от портфейла. Останалoто е собственост на Klear и е финансирано със собствен капитал или заемни средства.
 • Klear собствен капитал
 • Заемни средства *
 • Придобито от инвеститори

* Заемните средства са предоставени от заематели, които отдават парите си директно на Klear за отпускане на потребителски кредити.

Изплатена лихва спрямо загуби с натрупване до 31.05.2024

В лева
 • Изплатена лихва
 • Загуби

Портфейл от потребителски кредити

Експорт в Excel формат на детайлна информация за всички отпуснати от Klear потребителски кредити.