Ако искам да получа парите си по-рано, какво трябва да направя?

Можеш да продадеш целия си портфейл или част от него. За да получиш парите си обратно, трябва да има инвеститори, които са готови да купят кредитите ти.

 

При продажба на кредит преценяваш дали да начислиш надценка (има смисъл, ако има промяна в пазарните условия) или отстъпка (в случай, че вноските не се плащат навреме).

За ориентир изчисляваме индикативен показател - KIP, който се базира на историята на изплащане и условията на пазара. Тук можеш да намериш детайлно описание на KIP.

Накратко, ако KIP=0%, считаме, че всичко с кредита е наред и не трябва да се продава с отстъпка. Но ти преценяваш дали да я начислиш или не.

Имай предвид, че при промяна на цената, кредитът ще бъде обявен за продажба на вторичния пазар. Ако стойността на KIP е различна от 0%, кредитът отново ще бъде включен на вторичния пазар.

 

 

Без надценка или отстъпка

С надценка или отстъпка

KIP=0%

Основен пазар

Вторичен пазар

KIP различен от 0% или е "?"

Вторичен пазар

Вторичен пазар