Как се определя лихвеният процент на кредитополучателя?

Използваме риск-базирано ценообразуване. Кредитополучателите от сегмент S получават най-ниският лихвен процент, а от сегмент D - най-високия.

При определянето на цената имаме предвид две неща:

  • Първо, искаме да се уверим, че за всеки сегмент предлагаме най-ниската цена, особено спрямо банките. По този начин можем да привлечем най-кредитоспособните клиенти.

  • Второ, за всеки сегмент сме определили очакваната възвръщаемост за инвеститорите, след риска.

    Например, кредитополучатели от сегмент B ще платят средна годишна лихва 8%. Приемаме, че средно на година 2.3% от оставащата главница няма да бъде платена, което означава, че ако инвеститорите са диверсифицирали портфейла си с много на брой кредити,  ще получат чисто 5.7% възвръщаемост.

    При сегмент D очакваната нетна възвръщаемост ще бъде по-висока, защото този сегмент е по-чувствителен към икономическите сътресения.

Предвид, че платформата ни представлява пазар, условията ще се адаптират, за да постигнем баланс между интересите на кредитополучателите и тези на инвеститорите.