Влез

Какво трябва да знам преди да инвестирам в платформата на Klear?


1. Не инвестирай спестяванията си за непредвидени разходи. Peer-to-peer...

Дейността ви не представлява ли лихварство?


Не, защото кредитите се отпускат от Klear, която е регистрирана небанкова...

Това не прилича ли на пирамида или схемата на Чарлз Понци?


Платформите за p2p кредитиране не са нещо ново. Създадени са преди 10 год...

Не е ли поредната взаимоспомагателна или популярна каса?


Въпреки на пръв поглед взаимоспомогателните каси и платформата ни за...

В какво реално инвестирам? Какво притежавам?


Чрез платформата ни ти инвестираш в потребителски кредити...

Кредитите, в които ще се инвестира, обезпечени ли са?


Не, ще отпускаме само потребителски кредити в размер до 30 000 лв., които...

На какви хора ще се отпускат кредити?


Ще отпускаме кредити само на лица, при които вероятността да не изпълнят...

Какви са рисковете на инвестицията?


Klear не е банка. Не влагаш парите си на депозит, т.е. сумите до 196 000 лв...

Каква е гаранцията, че ще си получа парите, ако кредитополучателите спрат да плащат?


Не предоставяме гаранции, но ще направим всичко възможно, за да ограничим...

Как преценявате дали един кредитополучател е способен да изплати задълженията си?


Разработили сме собствен алгоритъм за оценка след повече от 20 години опит...

Каква информация ще виждам за кредитополучателите?


Ще виждаш, представена в анонимен вид, информацията, която сме използвали...

Какво се случва, ако кредитополучателят закъснее с вноската или спре да плаща?


Въпреки прецизния подбор на кредитополучателите и напомнянето за...

Какво ще се случи с парите ми, ако Klear прекрати дейността си?


В случай, че Klear прекати дейността си, ти като инвеститор ще запазиш...