Как преценявате дали един кредитополучател е способен да изплати задълженията си?

Разработили сме собствен алгоритъм за оценка след повече от 20 години опит в управлението на кредитния риск.

Моделът ни за кредитен скоринг взима предвид разнообразни параметри: кредитна история и социо-демографски характеристики на кредитополучателя, както и информация за финансовото състояние на домакинството му.

Използваме официалните регистри за събиране и проверка на информацията.

  • Имаме достъп до Централния кредитен регистър на БНБ, където се съдържа информация за всички потребителски и ипотечни кредити, отпуснати от банки и небанкови финансови институции.

  • Чрез справка в Националния осигурителен институт (НОИ) правим проверка на доходите на кредитополучателя. А от данните на МВР се уверяваме дали личната карта на кредитополучателя не е обявена за изгубена или открадната.

  • Правим и допълнителни проверки от профилите на кредитополучателя в социалните медии, както и чрез видео разговор, в който потвърждаваме самоличността.