Каква информация ще виждам за кредитополучателите?

Ще виждаш, представена в анонимен вид, информацията, която сме използвали при оценка на кредитополучателя.

Това включва неговите социо-демограските характеристики, финансово положение и кредитна история.

Няма да виждаш обаче личните данни, чрез които да можеш пряко да идентифицираш кредитополучателя (напр. ЕГН, три имена, точен адрес, телефон, т.н.).

Ще бъдем прозрачни до степента, в която не нарушаваме Закона за защита на личните данни.