Какво трябва да знам, преди да инвестирам в платформата на Klear?

1. Не инвестирай спестяванията си за непредвидени разходи

Peer-to-peer инвестициите дават възможност да получиш значително по-добра доходност в сравнение с депозитите в замяна на малко по-висок риск. Звучи чудесно! Но си струва да опиташ само ако размерът на спестяванията ти надвишава сумата, необходима за спешни случаи.

Съветваме те да държиш буфера си за непредвидени разходи по разплащателна сметка, за да ти бъде на разположение по всяко време.

 

2. Разпределяй парите си сред възможно най-много кредити

Наша грижа е да подберем кредитоспособни клиенти и да определим лихвения им процент спрямо рисковия сегмент, в който попадат. Инвеститорите се очаква да получат средната доходност за платформата.

За да бъде твоята доходност възможно най-близка до средната, трябва да инвестираш в много на брой кредити, поне в 150.

 

3. Не оставяй налични средства по сметката си в Klear

Доходност ти носят единствено средствата, които са инвестирани в кредити. Ако оставяш свободни средства по сметката си в Klear за дълго време, губиш възможности.

Препоръчваме ти да проверяваш редовно профила си, за да реинвестираш наличните пари в нови кредити. Важно е, защото почти всеки ден ще получаваш обратно малки суми по кредитите, в които си инвестирал.

Веднъж, след като си запознат с работата на платформата, най-ефикасният начин е да настроиш инструмента за автоматично инвестиране. Определяш инвестиционната си стратегия и инструментът автоматично ще инвестира от твое име всеки път, когато имаш налични пари в сметката и се появи кредит, отговарящ на критериите ти.

 

4. Бъди наясно кога искаш да получиш парите си обратно

Ако инвестираш с идеята да осигуриш дългосрочни спестявания за пенсионирането си, няма нужда да съобразяваш срока на кредитите.

Но ако ти предстои важно събитие, например след 4 години, най-добре инвестирай в кредити с оставащ срок на изплащане под 4 години. Нещо повече - реинвестирай получените месечните плащания в нови кредити с все по-кратки срокове.


5. Инвестирай на вторичния пазар, когато придобиеш достатъчно опит

Вторичният пазар не е изграден с идеята да се печелят (или губят) бързо пари подобно на фондовата борса. Неговата цел е да осигури възможност на инвеститорите да продадат портфейла си от кредити, ако се нуждаят от парите си по-рано от планираното.

Инвеститорите могат да продават кредитите на различна цена. Затова бъди внимателен, не е лесно да оцениш дали правиш добра сделка на вторичния пазар. Опитваме се да помогнем чрез модел за оценка (виж KIP), но ти препоръчваме да ползваш вторичния пазар, когато си напълно наясно как функционира платформата и моделът.