В какво реално инвестирам? Какво притежавам?

Чрез платформата ни ти инвестираш в потребителски кредити. Купуваш си права да получаваш месечните плащания, с които кредитополучателите погасяват кредита си.

Всяка месечна вноска включва пропорционални части от главницата (сумата, която си инвестирал в съответния кредит) и лихвата (доходността, която реализираш).