На какви хора ще се отпускат кредити?

Ще отпускаме кредити само на лица, при които вероятността да не изпълнят задълженията си по договора за кредит е много ниска. Това са т.нар. prime сегмент - хора със стабилни финанси и изрядна кредитна история.

Не предоставяме “бързи кредити” или кредити до заплата.