Каква е гаранцията, че ще си получа парите, ако кредитополучателите спрат да плащат?

Не предоставяме гаранции, но ще направим всичко възможно, за да ограничим кредитния риск.

  • Екипът ни има дългогодишен и доказан опит в управлението на риска не само в България, но и в други държави. Разработили сме система за кредитен скоринг, чрез която оценяваме кредитополучателите и финансираме само най-нискорисковите от тях.

  • Ще те насърчаваме към диверсификация, т.е. да разпределяш парите си сред максимално на брой кредити. Така, ако един не плати, печалбата от останалите коректни клиенти ще покрие загубата и ще реализираш положителна нетна доходност.

  • Ще предприемем необходимите действия за събиране за просрочените вземания, за да ограничим загубите.