Какво се случва, ако кредитополучателят закъснее с вноската или спре да плаща?

Въпреки прецизния подбор на кредитополучателите и напомнянето за плащане на вноските, е възможно някои от тях да не погасят задълженията си навреме.

Това може да се дължи на непредвидени външни обстоятелства или други причини, които са довели до промяна във финансовото им положение.

В такива случаи ние ще се грижим за събиране на вземанията, като ще прилагаме етични практики, установили се като работещи на пазара.


Те включват:

  • Проактивна комуникация чрез SMS, имейл и по телефон, за да се свържем с кредитополучателя и заедно да намерим подходящо решение.

  • Възможност кредитополучателят да промени падежната си дата с нова, която му е по-удобна. При смяна на месторабота или дата за получаване на възнаграждение, това ще бъде от полза.

  • Преструктириране на кредита, основно чрез намаляване на вноската и увеличаване на срока.

  • Отлагане на просрочена вноска за края на кредита.

  • Деклариране на просрочието в Централен кредитен регистър на БНБ, когато забавянето е повече от 30 дни. Подобна негативна информация ограничава възможността на кредитополучателя да получи нов кредит в бъдеще от която и да е институция в България.

 

Ако независимо от усилията ни, действията не носят положителен резултат, при настъпване на 120 дни закъснение ще обявим кредита за Необслужван и ще го продадем на външна агенция за събиране на вземанията.

Продажната цена ще се определи след търг между поне 3 компании, като ще изберем тази, която предлага най-добра цена, има добра репутация и прилага етични действия. Инвеститорите ще получат съответния си дял от продажната цена на кредита.