Влез
потребителски кредит

Дължа ли данъци върху доходи от p2p инвестиране?


Да, дължиш. Без значение дали си данъкоплатец в България или не.

Кой и кога има задължението да декларира и плати данъка?


Ти като инвеститор имаш задължението да декларираш доходите в годишната...

Кой изчислява данъчната основа?


Klear. Ще предоставим на всеки инвеститор справка за доходите, които е...

Кои доходи от p2p инвестициите са обект на данъчно облагане?


Доходите от p2p инвестиране могат да бъдат от лихви и придобити доходи...

Какъв е размерът на данъка?


Данъкът в България за 2016 г. е 10%. Ако не си български данъкоплатец...

Къде да декларирам и платя данъка?


Декларирането и плащането на данъците става в местния офис на НАП или...