Дължа ли данъци върху доходи от p2p инвестиции?


Без значение дали си данъкоплатец в България или не, дохода от Peer-to-peer инвестиции подлежи на данъчно облагане.

Кой и кога има задължението да декларира и плати данъка?


Ти като инвеститор имаш задължението да декларираш доходите в годишната...

Кой изчислява данъчната основа?


Klear ще предостави на всеки инвеститор справка за доходите, които е...

Кои доходи от p2p инвестициите са обект на данъчно облагане?


Доходи от инвестиция в платформата могат да се реализират по два начина...

Какъв е размерът на данъка?


Данъкът в България за 2017 г. е 10%. Ако не си български данъкоплатец...

Къде да декларирам и платя данъка?


Декларирането и плащането на данъците може да стане както онлайн така и на място...