Дължа ли данъци върху доходи от p2p инвестиции?


Без значение дали си данъкоплатец в България или не, дохода от Peer-to-peer инвестиции подлежи на данъчно облагане.

Кой и кога има задължението да декларира и плати данъка?


Ти като инвеститор имаш задължението да декларираш доходите в годишната...

Кой изчислява данъчната основа?


Klear ще предостави на всеки инвеститор справка за доходите, които е...

Кои доходи от p2p инвестициите са обект на данъчно облагане?


Доходи от инвестиция в платформата могат да се реализират по два начина...

Какъв е размерът на данъка?


Данъкът в България за 2020 г. е 10%. Ако не си български данъкоплатец...

Къде да декларирам и платя данъка?


Декларирането и плащането на данъците може да стане както онлайн така и на място...

Необходимо ли е да декларирам кредитите, в които съм инвестирал , като предоставените/получени парични заеми в ГДД?


Не, не се изисква, защото инвестирането в кредитите става под формата на договор за частична цесия.

Следва ли Клиър да издава служебна бележка по чл. 35 от ЗДДФЛ?


Не, защото служебна бележка по чл. 35 се издава, при условие че платец на дохода е предприятие или самоосигуряващо се...