Влез
потребителски кредит
Къде да декларирам и платя данъка?

Декларирането и плащането на данъците става в местния офис на НАП или онлайн чрез ПИК (Персонален идентификационен код) в сайта на НАП.