Къде да декларирам и платя данъка?

Данъчна декларация може да бъде попълнена по електронен път, както и на хартия. Бланка можете да получите от:

Попълнените данъчни декларации могат да бъдат изпратени до НАП по следните начини:

  • По пощата - с обратна разписка.
  • На място в определени пощенски станции срещу входящ номер.
  • По електронен път - с персонален идентификационен код (ПИК), като получаването му е безплатно от всеки офис на НАП, или с квалифициран електронен подпис (КЕП). За целта трябва да притежавате ПИК или КЕП и да сте подали заявление в НАП, че искате да общувате с администрацията чрез интернет. 
  • В офиса на НАП по постоянен адрес.

Начините за плащането на данъка са също няколко: 

  • Чрез онлайн банкиране или в банков офис - с платежно нареждане за плащане към бюджета
  • По пощата - с пощенски запис за плащане към бюджета.
  • С вносна бележка - на банково гише в офис на НАП. В повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите, при плащане от банково гише в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице не се събират такси.
  • По интернет - необходима е дебитна или кредитна карта и регистрации в www.nap.bg и www.epay.bg.

 

По-детайлна информация може да бъде намерена в сайта на НАП.