Кой изчислява данъчната основа?

Klear ще предостави на всеки инвеститор справка за доходите, които е получил от p2p инвестиции през годината. Това представлява данъчната основа, която трябва да се попълни в годишната данъчна декларация.

 

Ангажимент на инвеститора е да декларира тези доходи, да изчисли и плати дължимия данък върху тях.