Необходимо ли е да декларирам кредитите, в които съм инвестирал , като предоставените/получени парични заеми в ГДД?

Не, не се изисква, защото инвестирането в кредитите става под формата на договор за частична цесия (прехвърляне на права за получаване на вземания) между теб и Klear, която първоначално е отпуснала кредита и притежава съответните законови правомощия да извършва тази дейност.