Влез
потребителски кредит
Кои доходи от p2p инвестициите са обект на данъчно облагане?

Доходите от p2p инвестиране могат да бъдат от лихви и придобити доходи при сделки на вторичния пазар (capital gains).

И двете са облагаеми.