Кои доходи от p2p инвестициите са обект на данъчно облагане?

Доходи от инвестиция в платформата могат да се реализират по два начина: от лихви по кредитите и от капиталови печалби при сделки на Вторичния пазар. И двата типа доходи са обект на данъчно облагане, а в България няма въведен минимален праг за деклариране.