Кой и кога има задължението да декларира и плати данъка?

Ти като инвеститор имаш задължението да декларираш доходите в годишната си данъчна декларация и да платиш данъка върху тях.

 

За български данъкоплатци срокът е до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.