Какъв е размерът на данъка?

Данъкът в България за 2017 г. е 10%. Ако не си български данъкоплатец, провери данъчната ставка в държавата, където пребиваваш.