Дължа ли данъци върху доходи от p2p инвестиции?

Без значение дали си данъкоплатец в България или не, доходът от Peer-to-Peer инвестиции подлежи на данъчно облагане.

Доходи от платформата могат да се реализират по два начина: от лихви по кредитите и от капиталови печалби при сделки на Вторичния пазар. И двата типа доходи са обект на данъчно облагане и трябва да бъдат декларирани от данъчно задълженото лице - инвеститора. В България няма въведен минимален праг за деклариране.