Следва ли Klear да издава служебна бележка по чл. 35 от ЗДДФЛ?

Не, защото служебна бележка по чл. 35 се издава, при условие че платец на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице и данъкът се удържа авансово. В случая на платформата, фактическият платец на дохода са кредитополучателите, които са физически лица, а не Klear и затова не следва да се издава такава служебна бележка.