Какво ще спечеля, ако стана клиент, след като съм поканен от приятел?


Ако вземеш кредит с Klear за първи път, ще получиш отстъпка...

Не е ли рисковано за мен да препоръчвам инвестиция?


Не. Ако си доволен от своята инвестиция в Klear и искрено смяташ, че...

А ако моите приятели не са доволни след направената инвестиция?


Решението дали да инвестират, или не, е изцяло тяхно. Ти не си съветник....

Кого мога да поканя?


Можеш да поканиш твоите приятели и познати, които все още не са клиенти на Klear. Няма...

Сериозно, трябва ли да тласкам приятелите си към дългове?


Не, това не е нашето намерение. Знаем, че един кредит е...

Ами ако приятелите ми не се нуждаят от кредит?


Не е много обичайно хората да споделят, че ще вземат кредит. Така че...

Как Klear може да следи успешните ми покани?


Копирай персоналния си линк и го сподели. Когато твой приятел го...

Как ще разбера, че приятел успешно е инвестирал или e взел кредит?


Получаваш имейл всеки път, когато твой приятел е инвестирал поне 1 000 лв. или е получил финансиране от нас.

Каква е моята награда?


Наградата е 50 лв. за нов клиент, инвестирал поне 1 000 лв., или варира между 25 лв. и 100 лв....

Как ще получа своята награда?


Ще я получиш по твоя акаунт в Klear...

Какви са условията да получа наградата си?


Твоят приятел трябва да бъде нов клиент за Klear.

Дали бонусът, който ще получа е обект на данъчно облагане?


Да, той подлежи на облагане с данък върху доходите на физическите лица. От теб не се изисква нищо...

Как моят приятел ще бъде възнаграден?


Сумата е същата като твоята...

Има ли някакви ограничения, с които да се съобразя?


Не е позволено да използваш програмата по начин, който може да бъде възприет като...

Защо само клиенти могат да препоръчват приятели?


Бонусът е стимул да ни препоръчаш. Въпреки това ние искаме да сме сигурни, че...

Поканихте ли вече всичките си клиенти?


Всички наши клиенти, които плащат добре кредитите си или са инвестирали поне от известно време, са включени в програмата.

Защо в предишната програма давахте бонус само за кредитполучатели, а сега и за инвеститори?


През годините програмите за препоръки с парична награда станаха доста обичайна практика...

Не изглежда ли като мултилевъл маркетинг или финансова пирамида?


Тази програма е далеч от мултилевъл маркетинг схемите. Има само едно ниво и то е...

Не е ли същата тактиката на компаниите за бързи кредити?


Вярно е, че такава програма не е много разпространена сред традиционните банки. От друга страна...