Дали бонусът, който ще получа е обект на данъчно облагане?

Да, той подлежи на облагане с данък върху доходите на физическите лица. От теб не се изисква нищо, тъй като Klear ще се погрижи за неговото заплащане. Бонусът, който ще получиш, е вече след приспаднат данък.