Не е ли рисковано за мен да препоръчвам инвестиция?

Не. Ако си доволен от своята инвестиция в Klear и искрено смяташ, че твоите приятели биха могли да се възползват от тази опция, то тогава е напълно естествено да направиш препоръка.

Със сигурност не действаш като финансов съветник, а просто отваряш хоризонти, които си струва да бъдат проверени.