Не е ли същата тактиката на компаниите за бързи кредити?

Вярно е, че такава програма не е много разпространена сред традиционните банки...

От друга страна, вероятно сте видели, че Revolut, дигитална банка, предлагаща страхотни услуги, се разрасна много бързо в България, благодарение на подобна програма за препоръки.

Трудно е да се направи обобщение, тъй като програмите за препоръки с парична награда могат да се използват за популяризиране, както на страхотни продукти, така и на лоши такива.

В Klear вярваме, че подобна програма е съобразена с P2P модела, където директно свързваме хората, намаляваме разходите за скъпи посредници и даваме максимална стойност и на двете страни на платформата.

И накрая, нашите клиенти, които са използвали услугите ни, преценяват дали Klear предлага страхотни условия. Убедени сме, че ще споделят с приятели само ако наистина го вярват. Бонусът може да помогне за задействане на препоръката, но това не би следвало да е основната причина.