Защо в предишната програма давахте бонус само за кредитполучатели, а сега и за инвеститори?

През годините програмите за препоръки с парична награда станаха доста обичайна практика и ние приемаме това.