Защо сега давате бонус, за разлика от предишната програма за инвеститори?

При финансиране на кредит, получаваме такса от всеки кредитополучател. Част от тази такса следва да покрива разходите за привличане на нови клиенти, обикновено чрез реклама. Смятаме, че е по-добре да възнаградим нашите клиенти, когато те ни препоръчат на нови кредитополучатели.

Напротив, при инвеститорите няма такса. Затова не предлагахме бонус в предишната програма за инвеститори.