Какви са условията да получа наградата си?

Твоят приятел трябва да бъде нов клиент за Klear.

Той трябва да инвестира поне 1 000 лв. или да вземе кредит и да не се е отказал от него в 14-дневен срок.