Под чий надзор е дейността на Klear?


Дейността на Klear е под надзора на Комисията за защита на личните данни...

Има ли право Klear да отпуска кредити?


Да, вписани сме в регистъра на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ.

Имате ли лиценз за извършване на дейност като платежна институция?


Не, защото не извършваме платежни услуги, т.е. не прехвърляме средства от...

Привличате публично средства. Имате ли лиценз за банка?


Не, ние не извършваме публично привличане на влогове по смисъла на...

Какво е (свързано лице с) видна политическа личност?


Видна политическа личност (ВПЛ) е физическо лице, което изпълнява или на което е била поверена важна общевена функция като държавен глава, министър, съдия и др. Свързаните лица с ВПЛ...