Имате ли лиценз за извършване на дейност като платежна институция?

Не, защото не извършваме платежни услуги, т.е. не прехвърляме средства от сметки на кредитополучателите към сметки на инвеститорите.

Klear отпуска кредити на кредитополучателите, а с инвеститорите осъществява покупко-продажба на права върху плащанията по кредитите. Това не е обект на чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежни системи, затова не е необходим лиценз.