Под чий надзор е дейността на Klear?

Дейността на Klear е под надзора на Комисията за защита на личните данни и Комисията за защита на потребителите, а кредитната активност - под надзора на Българската народна банка.

Данните им за контакт са: