Привличате публично средства. Имате ли лиценз за банка?

Не, ние не извършваме публично привличане на влогове по смисъла на нормативната уредба за дейността на банките. Инвеститорите извършват плащания на основание сключен догововор за прехвърляне на права върху вземанията.