Какъв е редът за отпускане на потребителски кредити?


Ред за отпускане на потребителски кредити.

Каква е тарифата на предлаганите кредити?


 Тарифа на предоставяните кредити.

За каква сума мога да кандидатствам?


Предоставяме потребителски кредити в размер от 1 000 до 30 000 лв., като...

Какви са изискванията за кандидатстване за кредит?


Изискванията за кандидатстване за кредит са следните: възраст над 21 години...

Колко време е валидно предложението за кредит?


Предложението ни за кредит е валидно 15 календарни дни от датата му на...

Как определяте колко ще е лихвеният процент по кредита ми?


Точният размер на лихвения процент зависи от рисковия сегмент, в който ще...

Какви са таксите и комисионните?


В Klear начисляваме една-единствена такса, която наричаме “такса за оценка”...

Какъв е размерът на таксата за оценка?


Таксата е в размер на 1.2% до 5.8% от получената сума. Точният й размер...

Кога трябва да платя таксата за оценка?


При финансиране на кредита приспадаме размера на таксата за оценка от...

Кредитът ми включва ли застраховка?


Не предлагаме застраховка към кредита. Въпреки това сме предвидили специални условия към кредитния ни продукт в случай на неблагоприятно събитие.

Какво се включва в цената, която плащам по кредита?


В Klear сме абсолютно прозрачни и искаме от самото начало да си наясно...