Какво се включва в цената, която плащам по кредита?

В Klear сме абсолютно прозрачни и искаме от самото начало да си наясно какво се включва в цената на кредита ти и как се разпределя.

Цялата лихва, която плащаш, отива при хората, които са финансирали кредита ти. Klear получава единствено такса за оценка в минимален % от сумата, която ти е необходима.


Нека обясним с конкретен пример:

 

Необходима сума

10 000 лв.

Такса за оценка

350 лв. (3.5% от необходимата сума)

Размер на кредита

10 350 лв.

Месечна вноска

205.92 лв.

Срок на изплащане

60 месеца

Обща сума за плащане

12 355.23 лв.

Годишен лихвен процент (ГЛП)

7.2%

Годишен процент на разходите (ГПР)

9.0%


Необходими са ти 10 000 лв., които искаш да върнеш за срок от 60 месеца.
Приемаме, че таксата за оценка, която ще начислим, е 3.5% от необходимата сума, т.е. 350 лв.

Така общият размер на кредита ти става 10 350 лв. (това е сумата, която ще финансират инвеститорите). От него ти ще получиш 10 000 лв. по банковата си сметка, а Klear ще удържи таксата в размер на 350 лв.

Годишният лихвен процент, който трябва да платиш на инвеститорите, за да финансират кредита ти, е 7.2%. Като добавим и таксата за оценка, която плащаш на Klear, годишният процент на разходите по кредита става 9.0%. Това прави месечната ти вноска 205.92 лв.

Общата сума, която трябва да платиш, става 12 355.23 лв. Като приспаднем от нея необходимите 10 000 лв., излиза, че оскъпяването е 2 355.23 лв. От него 350 лв. (такса за оценка), които се удържат още в началото, са за Klear. А инвеститорите получават цялата лихва в размер на 2 005.23 лв.