Какво се включва в цената, която плащам по кредита?

В Klear сме абсолютно прозрачни и искаме от самото начало да си наясно какво се включва в цената на кредита ти и как се разпределя.

Цялата лихва, която плащаш, отива при хората, които са финансирали кредита ти. Klear получава единствено такса за оценка в минимален % от сумата, която ти е необходима.


Нека обясним с конкретен пример:

 

Необходима сума

6 000 лв.

Такса за оценка

120 лв. (2% от необходимата сума)

Размер на кредита

6 120 лв.

Месечна вноска

123.80 лв.

Срок на изплащане

60 месеца

Обща сума за плащане

7 427.93 лв.

Годишен лихвен процент (ГЛП)

7.90%

Годишен процент на разходите (ГПР)

9.10%


Необходими са ти 6 000 лв., които искаш да върнеш за срок от 60 месеца.
Приемаме, че таксата за оценка, която ще начислим, е 2% от необходимата сума, т.е. 120 лв.

Така общият размер на кредита ти става 6 120 лв. (това е сумата, която ще финансират инвеститорите). От него ти ще получиш 6 000 лв. по банковата си сметка, а Klear ще удържи таксата в размер на 120 лв.

Годишният лихвен процент, който трябва да платиш на инвеститорите, за да финансират кредита ти, е 7.90%. Като добавим и таксата за оценка, която плащаш на Klear, годишният процент на разходите по кредита става 9.10%. Това прави месечната ти вноска 123.80 лв.

Общата сума, която трябва да платиш, става 7 427.93 лв. Като приспаднем от нея необходимите 6 000 лв., излиза, че оскъпяването е 1 427.93 лв. От него 120 лв. (такса за оценка), които се удържат още в началото, са за Klear. А инвеститорите получават цялата лихва в размер на 1 307.93 лв.