Какво се включва в цената, която плащам по кредита?

В Klear сме абсолютно прозрачни и искаме от самото начало да си наясно какво се включва в цената на кредита ти и как се разпределя.

Цялата лихва, която плащаш, отива при хората, които са финансирали кредита ти. Klear получава единствено такса за оценка в минимален % от сумата, която ти е необходима.


Нека обясним с конкретен пример:

 

Необходима сума

10 000 лв.

Такса за оценка

250 лв. (2.5% от необходимата сума)

Размер на кредита

10 250 лв.

Месечна вноска

243.08 лв.

Срок на изплащане

48 месеца

Обща сума за плащане

11 667.84 лв.

Годишен лихвен процент (ГЛП)

6.5%

Годишен процент на разходите (ГПР)

8.06%


Необходими са ти 10 000 лв., които искаш да върнеш за срок от 48 месеца.
Приемаме, че таксата за оценка, която ще начислим, е 2.5% от необходимата сума, т.е. 250 лв.

Така общият размер на кредита ти става 10 250 лв. (това е сумата, която ще финансират инвеститорите). От него ти ще получиш 10 000 лв. по банковата си сметка, а Klear ще удържи таксата в размер на 250 лв.

Годишният лихвен процент, който трябва да платиш на инвеститорите, за да финансират кредита ти, е 6.5%. Като добавим и таксата за оценка, която плащаш на Klear, годишният процент на разходите по кредита става 8.06%. Това прави месечната ти вноска 243.08 лв.

Общата сума, която трябва да платиш, става 11 667.84 лв. Като приспаднем от нея необходимите 10 000 лв., излиза, че оскъпяването е 1 667.84 лв. От него 250 лв. (такса за оценка), които се удържат още в началото, са за Klear. А инвеститорите получават цялата лихва в размер на 1 417.84 лв.