Какви са изискванията за кандидатстване за кредит?

Изискванията за кандидатстване за кредит са следните:

  • възраст над 21 години
  • валидна лична карта
  • собствена банкова сметка

Не се изисква предоставяне на поръчител, обезпечение или банкова гаранция.