Какъв е размерът на таксата за оценка?

Таксата е в размер на 1.2% до 5.8% от получената сума. Точният й размер зависи от рисковия сегмент, в който ще попаднеш след оценка на кредитоспособността ти.