За каква сума мога да кандидатствам?

Предоставяме потребителски кредити в размер от 1 000 до 30 000 лв., като имаме ограничения в максималната сума за зависимост от предназначението на парите:

 

Цел на кредита

Максимална сума на кредита

Обединяване на кредити

30 000 лв.

Покупка на кола

30 000 лв.

Ремонт на жилище

30 000 лв.

Семейно събиране

30 000 лв.

Закупуване на имот

30 000 лв.

Образование

15 000 лв.

Екскурзия

15 000 лв.

Медицински нужди

15 000 лв.

Непредвидени разходи

10 000 лв.

Друго

30 000 лв.