Как определяте колко ще е лихвеният процент по кредита ми?

Точният размер на лихвения процент зависи от рисковия сегмент, в който ще попаднеш след оценка на кредитоспособността ти. Колкото по-стабилни са финансите ти и по-изрядна е кредитната ти история, толкова по-добри условия ще получиш.

Лихвеният процент се формира от два взаимосвързани компонента:

  • кредитен риск (каква е вероятността да не спазиш задълженията си по договора за кредит);
  • очаквана възвръщаемост за инвеститорите, финансирали кредита ти.

Каква е вероятността да не спазиш задълженията си, се определя от оценка на социо-демографските ти характеристики и кредитна история. Оценката се прави чрез статистически модел. Най-просто казано, проверява се как други хора със сходни на твоите характеристики са изплащали кредитите си и се приема, че ти ще го изплащаш по същия начин.

От рисковия сегмент, в който ще попаднеш след оценката, се определя и възвръщаемостта на инвеститорите. Справедливо е колкото по-висок риск поемат, толкова по-висока възвръщаемост да получат.