Какъв е редът за отпускане на потребителски кредити?

1. „Клиър Лендинг“ АД, ЕИК: 203914736, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1164, ул. „Момин Кладенец“ 7, ет. 1, предоставя услугите си само чрез интернет страницата www.klearlending.com.

2. Всички кредити се отпускат от „Клиър Лендинг“ АД, ЕИК: 203914736. 

3. „Клиър Лендинг“ АД е вписан в регистъра на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ. 

4. Klear отпуска потребителски кредити на кредитополучатели с редовни доказуеми доходи и добра кредитна история. 

5. Предоставяните потребителски кредити са в размер от 1 000 до 30 000 лв., като максималната сума зависи от рисковия профил на клиента. 

6. Размерът  на лихвения процент е индивидуален за всеки клиент и зависи от рисковия сегмент, в който той ще попадне след оценка на кредитоспособността.  

7. Изискванията за кандидатстване за кредит са следните: 

  • възраст над 21 години
  • валидна лична карта
  • собствена банкова сметка

8. „Клиър Лендинг“ АД не изисква предоставяне на поръчител, обезпечение или банкова гаранция. 

9. Заявлението за кредит се подава чрез електронната платформа www.klearlending.com, като се предоставя финансова и лична информация необходима за оценка на кредитоспособността на физическото лице и изготвяне на индивидуално предложение за кредит. 

10. Подписването на договора за кредит или заявление за промяна става, след като Потребител достъпи до профила си на сайта на „Клиър Лендинг“ АД. След преглед и съгласие с договор за потребителси кредит, същият се подписва чрез въвеждане на еднократен код за потвърждение, който ще бъде изпратен като SMS на посочения от клиент телефон за контакт. Електронният подпис на документ по този начин има правна сила на саморъчен подпис на основание чл. 13 (2) и чл. 13 (4) от Закона за електронния документ и електронния подпис на Република България.