Как мога да изплащам кредита си?


Плащането на вноските става по банков път. Направи превод на дължимата сума...

Преведох парите по-рано. Защо вноската не се е отразила като платена?


Когато правиш преводи, парите ти постъпват по сметката ти в Klear. 

Мога ли да сменя падежната си дата и как?


Да, можеш да промениш падежната си дата по всяко време. Промяната е...

Мога ли да погася кредита си предсрочно?


Да, можеш по всяко време да погасиш частично или изцяло кредита си, без да...

Не успях да платя вноската си навреме. Какво да направя?


При всички положения се свържи с нас. Заедно ще се опитаме да намерим...

Няма да успея да платя следващата си вноска навреме. Какво да направя?


Ако очакваш да закъснееш с месечната си вноска, уведоми ни предварително...

Какви са таксите при просрочие?


При закъснение с изплащането на вноската начисляваме законовата лихва за...

Какво се случва с кредита ми при настъпване на смърт или пълна трайна нетрудоспособност?


Ако неблагоприятното събитие не е настъпило в следствие на сериозно...