Преведох парите по-рано. Защо вноската не се е отразила като платена?

Когато правиш преводи, парите ти постъпват по сметката ти в Klear. Те остават налични там до настъпването на следващата падежна дата от погасителния ти план. Тогава необходимата сума за покриването на настъпилото плащане се разпределя автоматично между инвеститорите от наличните пари по сметката.