В кои случаи Klear ще откаже да опрости оставащите ми задължения при настъпване на смърт или трайна нетрудоспособност?

Това са случаите, когато към момента на подписване на договора си бил подложен на лечение, хоспитализация или под медицинско наблюдение за сериозно хронично или периодично възникващо заболяване като:

рак, диабет, хипертония, ИБС, инфаркт, сърдечна недостатъчност, инсулт, мозъчно-съдова болест, аневризъм,  заболявания на жлезите с вътрешна секреция, автоимунни заболявания, заболявания на храносмилателната система, метаболитни заболявания, урогенитални заболявания, остеоартритни заболявания, увреждане на междуупрешленни дискове, ХОББ, дихателна недостатъчност и др. заболявания на дихателните пътища, очни заболявания, неврологични заболявания, нервно-психиатрични разстройства, хепатит, тумори, заболявания на кръвта и кръвотворните органи.

Накратко, няма да опростим оставащите задължения в случай на условия, които са съществували преди сключването на договора за кредит, т.е. вече си имал или си бил наясно със сериозните си здравословните проблеми.