Не успях да платя вноската си навреме. Какво да направя?

При всички положения се свържи с нас. Заедно ще се опитаме да намерим решение, което е благоприятно за всички.

В противен случай рискуваш да настъпят негативни последици като начисляване на разноски за събиране и деклариране като некоректен платец в ЦКР, което ще ограничи възможностите ти да получиш кредит в бъдеще.