Мога ли да сменя падежната си дата и как?

Да, можеш да промениш падежната си дата по всяко време. Промяната е възможна веднъж на всеки 12 месеца.

За да я направиш, влез в профила си на сайта и отиди на секция Кредити. От панела за управление на съотвения кредит избери новата дата и потвърди промяната.

Имай предвид, че новото число променя периода, в който разполагаш със сумата на кредита. Справедливо е ти или инвеститорите да бъдете компенсирани.

Ако периодът:

  • се увеличи, ще доплатиш на инвеститорите за дните разлика;
  • се съкрати, ще платиш по-малко на инвеститорите за дните разлика.

Тази промяна ще отразим еднократно в размера на следващата ти вноска.