Какво се случва с кредита ми при настъпване на смърт или пълна трайна нетрудоспособност?

Ако неблагоприятното събитие не е настъпило в следствие на сериозно заболяване или периодично възникващо медицинско състояние, което ти е било известно към момента на подписване на договора, ще разгледаме възможността да опростим оставащите ти задължения.

Необходимо е ти или семейството ти да ни уведомите, като пишете на support@klearlending.com. Към имейла трябва да бъдат прикачени следните документи:

  • в случай на смърт - смъртен акт с вписана причина за смърт;
  • в случай на трайна нетрудоспособност - решение на ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващо трайно намалена работоспособност над 70%.

Ще разгледаме случая и ще уведомим теб или семейството ти за крайното си решение за евентуално опрощаване на задълженията.