Няма да успея да платя следващата си вноска навреме. Какво да направя?

Ако очакваш да закъснееш с месечната си вноска, уведоми ни предварително. Заедно ще се опитаме да намерим решение, което е благоприятно за всички.

В противен случай рискуваш да настъпят негативни последици като начисляване на разноски за събиране и деклариране като некоректен платец в ЦКР, което ще ограничи възможностите ти да получиш кредит в бъдеще.

Можеш да ни предупредиш за закъснение през панела за управление на кредита.